1.کدام کانکتور براي انتقال ديتا مورد استفاده قرار ميگيرد؟

ديتا کانکتور GX بهترين گزينه ميباشد.

2.کانکتورها چند آمپر تحمل می کنند؟

کانکتورهای ما معمولا از یک آمپر تا 80 آمپر را میتوانند تحمل می کند.

3.کانکتورهای ضدآب هم دارید؟

 ضد آب هستند (IP 65 , IP 67 , IP 68) بله، کانکتورهای

4.تفاوت کانکتورها در چيست؟

تفاوت در کانکتورها نوع آمپر ، ولتاژ ، دما و حرارتي که تحمل ميکنند و ضدآب بودن يا نبودن آنها را شامل ميشود.

5.تعداد پین های کانکتورها چندتا است؟

کانکتور در انواع 32 پین ، 24 پین ،19 پین ، 3 پین ، 2 پین موجود است.