کانکتور نظامی

کانکتور نظامی روسی و کانکتور نظامی ۴ پین يک انواع ترمينال برق هستند که در آن بين سيم های به هم متصل شده است اتصالاتی به وجود امده است واين ترمينال های برق يکی از مناسب ترين و امن ترين روش های اتصال سيم ها به يک ديگر است
ما در ميکا الکترونيک قصد آشنایی شما عزيزان با عناوينی این محصول را داريم.
يکی از کانکتورهایی که در صنعت مورد استفاده قرار ميگيرد و دارای اهميت بالایی است کانکتورها ميباشد و ازمهمترين و خاص ترين قابليت های آن انتقال جريان های الکتريکی و ديتا ميباشد.
محصول بیان شده دارای انواع گوناگونی است که از جمله ی آنها ميتوان به کانکتور های نظامی گرد، روسی، فلزی و فنری اشاره کرد.

کانکتور نظامی روسی

برای تهيه هر کانکتور بايد ابتدا آنها را از نظر کارایی و ويژگی که دارند بررسی کرد. مثلا همین محصول روسی يکی از برترين و پرکاربرد ترين

انواع این محصول است معمولا مونتاژ کانکتورهای نظامی بر اساس تنوع سايز و کابل صورت ميگيرد و يکی از عواملی مهمی که در انتخاب کانکتور مورد توجه واقع ميشود،

مربوط به مقدار توان و فرکانس عبوری آن خواهد بود و هر کدام که توان و فرکانس عبوری بيشتر و قابل قبول تری داشته باشد

ميتواند همان کانکتوذر مد نظر خريدار باشد. موارد استفاده از کانکتور روسی معمولا بيشتر در اتصالات قطعات جانبی و همچنين ورودی های تغذيه ای است

و بسياری از مدل های کانکتورهای نظامی موجود در بازار از نوع روسی ميباشد.

روند تهيه هر کانکتور

برای تهيه هر کانکتور بايد ابتدا آنها را از نظر کارایی و ويژگی که دارند بررسی کرد.

مثلا این دستگاه روسی يکی از برترين و پرکاربرد ترين انواع این محصول استمعمولا مونتاژ کانکتورهای نظامی بر اساس تنوع سايز و کابل صورت ميگيرد

و يکی از عواملی مهمی که در انتخاب کانکتور مورد توجه واقع ميشود، مربوط به مقدار توان و فرکانس عبوری آن خواهد بود و هر کدام که توان و فرکانس عبوری بيشتر و قابل قبول تری داشته باشد

ميتواند همان کانکتوذر مد نظر خريدار باشد.موارد استفاده از کانکتور روسی معمولا بيشتر در اتصالات قطعات جانبی و همچنين ورودی های تغذيه ای است

و بسياری از مدل های کانکتورهای نظامی موجود در بازار از نوع روسی ميباشد.
معمولا مونتاژ کانکتورهای نظامی بر اساس تنوع سايز و کابل صورت ميگيرد و يکی از عواملی مهمی که در انتخاب کانکتور مورد توجه واقع ميشود،

مربوط به مقدار توان و فرکانس عبوری آن خواهد بود

و هر کدام که توان و فرکانس عبوری بيشتر و قابل قبول تری داشته باشد ميتواند همان کانکتوذر مد نظر خريدار باشد.
موارد استفاده از کانکتور روسی معمولا بيشتر در اتصالات قطعات جانبی و همچنين ورودی های تغذيه ای است

و بسياری از مدل های کانکتورهای نظامی موجود در بازار از نوع روسی ميباشد.

کانکتور نظامی 4 پین

شکل کانکتورهای نظامی معمولا در ظرح دایره یا مستطیل است و نوع آنها از آلیاژ ضد زنگ میابشدکانکتورهای نظامی که در صنعت و پزشکی از آنها استفاده میشود به کانکتورهای استیلی معروف هستند که در بدنه خود دارای دو بخش نر و مادگی هستند. بخش نر به دستگاه و بخش مادگی جایگاهی برای اتصال کابل خواهد بود. پس از اتصال این دو به بخش توسط مهره به یک دیگر بسته و دیگر از یکدیگر جدا نمیشوند، مگر انکه خودتان تصميمی به باز کردن مهره داشه باشيد.

کانکتور نظامی ۴ پین معمولا در ظرح دايره يا مستطيل است و نوع آنها از آلياژ ضد زنگ ميابشد
کانکتورهای نظامی که در صنعت و پزشکی از آنها استفاده ميشود به کانکتورهای استيلی معروف هستند که در بدنه خود دارای دو بخش نر و مادگی هستند.

بخش نر به دستگاه و بخش مادگی جايگاهی برای اتصال کابل خواهد بود. پس از اتصال اين دو به بخش توسط مهره به يک ديگر بسته و ديگر از يکديگر جدا نميشوند، مگر انکه خودتان تصميمی به باز کردن مهره داشه باشيد.
یکی دیگر از محصولات ما کانکتور امفنول است.

نمایش 1–12 از 59 نتیجه