برای بهره مندی بهتر از وب سایت این فروشگاه لطفا قوانین و مقررات را مطالعه بفرماید:

تمامی اصول و مقررات این وب سایت منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیک و حمایت از مصرف کنندگان است.

تمامی محصولات و محتوای مربوط به آنها که در این سایت بارگذاری شده است، زیر نظرمستقیم فروشگاه میکا الکترونیک میباشد.

فروشگاه میکا الکترونیک هیچگونه مسئولیتی در قبال سایت های هم نام و یا سودجو برعهده نخواهد داشت

 در صورت اتمام یا کسر موجودی فروشگاه، محصول از فاکتور حذف خواهد شد و در صورت پرداخت شده بودن مبلغ فاکتور، مبلغ جنس حذفی از فاکتور به شما بازگردانده میشود.